Przedszkole Nr 31 Poznań
Archi-przygoda
wtorek, 08 sierpnia 2017 19:33

 

ARCHI-PRZYGODA to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Główne założenia programu skupiają się wokół: sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują, kształtowania w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz docenienie tradycji architektonicznych.

W trakcie realizacji programu dzieci spotykały się panią architekt, która poprzez zabawę, doświadczenia zapoznawała dzieci ze „sztuką budowania”. Zajęcia były podzielone na 10 tematów realizowanych głównie w przedszkolu, ale również w przestrzeni publicznej.

1. „Ja i moje otoczenie” - miało na celu wzmocnienie postrzegania samego siebie i zwrócenie uwagi na współzależność człowiek- środowisko życia.

2. „Przewodnik po mojej okolicy”- tego dnia wyruszyliśmy w teren, wcześniej zapoznaliśmy się z mapą naszej okolicy, na której zaznaczone były miejsca warte pokazania np. turystom. Wszyscy odnaleźliśmy budynki, zabytki wskazane na mapie.

3. „Modele przestrzenne”- te zajęcia opierały się na ćwiczeniu wyobraźni przestrzennej. Dzieci poznały podstawy modelowania i samodzielnie wykorzystywały swoją wiedzę projektując i budując.

4. „Schronienie”- tego dnia nasz ogród zamienił się w osiedle, dzieci podziały się na grupy i wspólnie budowały schronienia z dostępnych materiałów. Wcześniej rozmawialiśmy na temat budowania domów na podstawie bajki „Trzy świnki”.

5. „Dom i ogród”- pytania na jakie szukały dzieci odpowiedzi to: Jak łączyć architekturę budynku z otoczeniem? Jak mieszkać lepiej chroniąc jednocześnie środowisko przyrodnicze?

6. „Skala i proporcje”- celem tego spotkania było uświadomienie związku budowy anatomicznej człowieka z elementami otoczenia, oraz nabywanie umiejętności przedstawiania obiektów w skali.

7. „Ciepło, zimno? Moje kolory”- tym razem dzieci wykonywały doświadczenia z barwami, różnymi materiałami barwionymi sztucznie lub naturalnie. Celem tych zajęć było zwrócenie uwagi na wrażenia barwne w najbliższym otoczeniu, a także subiektywność odczuwania koloru oraz ich związek z samopoczuciem.

8. „Konstrukcje”- Jak to się dzieje, że budowle mogą nie tylko „stać”, ale i „wisieć”, „pływać”? itp. na takie i podobne pytania tym razem dzieci poszukiwały odpowiedzi. Przy okazji tworząc samodzielne konstrukcje.

9. „ Przedszkole i jego otoczenie”- wspólnie zastanawialiśmy się jakie funkcje pełni nasz budynek i jego otoczenie i co można by zrobić w miejscach „ bez funkcji”. W ten sposób powstał uproszczony schemat funkcjonalno- przestrzenny terenu przedszkola.

10. „Przyjazne miasto i miejscowość”- wszyscy razem próbowaliśmy ukształtować przestrzeń wielofunkcyjną z jednoczesnym zapewnieniem dostępności dla wszystkich oraz ochrony zasobów naturalnych.

 

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. 

  Free joomla 1.5 themes